Una Radovanović

0

Una Radovanović rođena je 24. novembra 1990. godine u Beogradu. Pohađala je Internacionalnu Školu u Beogradu pre nego što je odlučila da nastavi svoje školovanje u SAD-u. Trenutno studira na Bard Koledžu, država Njujork, gde je na osnovnim studijama iz dve oblasti – ljudskih prava i psihologije.

Njeno interesovanje za ljudska prava se povećalo nakon što se upoznala sa zapadnjačkim pogledon na probleme ljudskih prava na Balkanu kroz svoje predmete na fakultetu. Ovakva kombinacija znanja stečenog u školi i ličnog iskustva inpirisala je da dublje razmišlja o problemima ljudskim pravima i odabere ih kao oblast u kojoj želi da se školuje.

Unina interesovanja u sferi ljudskih prava proširuju se na probleme ljudskih prava u Latinskoj Americi. Napisala je nekoliko istraživačkih radova na temu testimonija žena iz Latinske Amerike koje su žrtve i preživele violacije ljudskih prava u Argentini, Boliviji i Gvatemali.

U slobodno vreme između predavanja na fakultetu, Una volontira u lokalnom zatvoru u državi Njujork gde podučava zatvorenike koji nisu imali priliku da završe srednju školu i sada pripremaju državne ispite.

Volontiranjem u YUCOM-u, nada se da će steći još praktičnog iskustva u oblasti promocije ljudskih prava, kao i da će se bolje upoznati sa radom lokalnih nevladinih organizacija.

 

Share.