Uroš Bašić

0

Uroš Bašić je rođen 1989. godine u Beogradu. Završio je Prvu zemunsku gimnaziju i Pravni fakultet. Usavršava se na master studijama u oblasti prava treće generacije – prava na zdravu životnu sredinu. U YUCOM-u od 2016. godine volontora. Učestvovao je u radu više radionica u vezi sa ljudskim pravima i sarađivao u nekoliko nevladinih organizacija. Tečno govori engleski.

Share.