Velimir Petrovic – projektni koordinator/istraživač

0

Rođen je 1992. godine u Ivanjici. Diplomu osnovnih studija Univerziteta u Beogradu stekao je juna 2016. godine završivši četvorogodišnje studije na Fakultetu političkih nauka – studije politikologije. Tokom  studiranja, i kroz svoje radove posebno se zainteresovao za oblasti evropskih integracija i ljudskih prava, sa naglaskom na posebno ugrožene društvene grupe.

Po završetku studija u Komitet pravnika za ljudska prava dolazi kao volonter baveći se istraživanjem i analiziranjem prikupljenih podataka u skladu sa oblastima delovanja YUCOM-a u zaštiti i unapređenju ljudskih prava. Krajem 2016. godine pohađao je školu ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“.

U okviru pozicije projektnog koordinatora  obavlja poslove koordinacije, planiranja i praćenja i evaluacije projektnih aktivnosti, kao i organizacije događaja. Kao istraživač bavi se praćenjem javnih politika vezanih za evropske integracije i reformu pravosuđa.

Govori engleski, a poznaje osnove francuskog jezika.

Share.