Vuk Raičević

0

Vuk Raičević rođen je 23. aprila 1987. u Beogradu. Završio je Zemunsku gimnaziju. Trenutno je apsolvent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pravosudno-upravni smer. Kao opcione predmete na fakultetu pohađao kurseve iz retorike i pisanja pravnih akata.

2010 godine primljen na Pravnu kliniku za pitanja diskriminacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon sticanja teorijskog znanja i veština iz oblasti diskriminacije i ljudskih prava, u januaru 2013. angažovan je kao volonter pri Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM). Učestvovao je i na više konferencija u organizaciji Pravne klinike, među kojima se izdvajaju konferencija o radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i gostujuća konferencija Pravne klinike Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

Tokom leta 2012. kao praktikant pri Institutu za pravo i finansije objavio više radova iz oblasti prava, među kojima i „Opšti pregled na prava manjina u Republici Srbiji“ i „Pravne posledice promene pola“.
Iste godine sa uspehom je završio Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava. Beogradski centar za ljudska prava objavio je, povodom Dana ljudskih prava, rad o problemima azilanata iz Avganistana, pod nazivom „Avganistan – skupa cena rata“, koji je pisao zajedno sa Milicom Vuković. Isti rad u skraćenom izdanju objavljen je u magazinu „Liceulice“.

Od januara 2013. član je Sekcije Mladi Pro Bono, koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći u okviru humanitarne organizacije „Pro Bono“.
Želja mu je da se i u budućnosti bavi pitanjem ljudskih prava i proširivanjem znanja iz ove oblasti.

Govori engleski jezik i poseduje početni nivo znanja norveškog jezika.

Share.