Wil Kotnik

0

Student je treće godine osnovnih studija na koledžu Vitman u američkoj državi Vašington. Predmet njegovih studija je politika, kao priprema za dalje studije prava, a njegova akademska interesovanja su međunarodno pravo, politička teorija, i studije mira i konflikta. Poželeo je da stažira u YUCOM-u zbog aktivnog i angažovanog pristupa ove organizacije u borbi za ljudska prava, koja se ispoljava zastupanjem žrtava čija su ljudska prava narušena i aktivnim učestvovanjem u sastavljanju nacrta modela zakona, sve u funkciji kontinuiranog rada na uspostavljanju pravde i vladavine prava u Srbiji. U YUCOM-u je radio na istraživanju uticaja, odnosno uloge sudskih presuda u reformi pravosuđa i naporima ka uspostavljanju tranzicione pravde.

Share.