Poziv na konferenciju “Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i pristup pravdi na Kosovu” – 20. jul 2022. godine

0

Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i pristup pravdi na Kosovu

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM poziva Vas na konferenciju „Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i pristup pravdi na Kosovu“ koja će se održati 20. jula 2022. godine u 11h u Medija Centru u Beogradu (Terazije 3). Konferencija je završni događaj na projektu „Ka jačem pravosuđu kroz monitoring građana: Monitoring sporazuma o pravosuđu: Faza 3koji je YUCOM sprovodio u toku 2021. i 2022. godine uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju.

Na konferenciji će biti predstavljeni nalazi iz Izveštaja br. 3 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija srpskog pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine”.

Izveštaj je rezultat istraživanja koje obuhvata period od januara 2021. do aprila 2022. Pored nalaza o tome kako je sporazum sproveden i kako je srpsko pravosuđe integrisano u kosovske institucije, istraživanje pokazuje trenutno stanje funkcionisanja integrisanog pravosudnog sistema tokom pet godina sprovođenja sporazuma. Polazeći od nalaza drugog izveštaja, treći izveštaj pokriva i izazove srpskih sudova u ostvarenju pristupa pravdi građana koji žive ili ostvaruju prava na teritoriji Kosova, ali i posebno pojašnjava problematiku nedostatka drugih pravnih usluga na srpskom jeziku. Dodatno, izveštaj daje prikaz slučajeva koji se različito rešavaju u dva pravosudna sistema, ostavljajući građane u pravnoj neizvesnosti.

Vaše prisustvo ili prisustvo predstavnika/ca Vaše organizacije možete prijaviti putem e-mail-a office@yucom.org.rs ili telefonom na 0113344425 do 19. jula 2022. godine. Na konferenciji će biti obezbeđen prevod, a sam izveštaj biće podeljen nakon konferencije. Prenos konferencije biće dostupan putem društvenih mreža.

Preuzmite Agendu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.