Poziv na konferenciju “Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i procesa pristupanja EU” – 4. mart 2021. godine

0

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM poziva Vas na konferenciju „Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i procesa pristupanja EU“ koja će se održati 4. marta 2021. godine u 13h putem Zoom platorme. Konferencija je završni događaj na projektu Građanski monitoring za snažnije pravosuđe: faza 2koji je YUCOM sprovodio u toku 2020 i 2021. godine uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju.

Pored predstavljanja najvažnijih rezultata projekta, posebna tema konferencije biće Izveštaj br. 2 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija srpskog pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine”. Pored nalaza o tome kako je došlo do početka primene sporazuma i integrisanja srpskog pravosuđa u institucije Kosova, prikazuje trenutno stanje funkcionisanja sada integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma. Polazeći od nalaza prvog izveštaja, drugi izveštaj posebno obrađuje uključenost srpskih sudova u ostvarenju pristupa pravdi građana koji žive ili ostvaruju prava na teritoriji Kosova. Nalazi pokazuju da li je i u kojoj meri došlo do unapređenja pristupa pravdi građanima i građankama severa Kosova.

Vaše prisustvo ili prisustvo predstavnika/ca Vaše organizacije možete prijaviti putem e-mail-a office@yucom.org.rs ili telefonom na 0113344425 do 3. marta 2021. godine do 14h, kako biste dobili link za prisustvovanje sastanku. Na konferenciji će biti obezbeđen prevod, a sam izveštaj biće podeljen nakon konferencije.

Preuzmite Pozivno pismo i Agendu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.