POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA DODELU GRANTOVA

PROGRAM SOLIDARNO ZA PRAVA SVIH
PODRŠKA BRANITELJIMA LJUDSKIH PRAVA U LOKALNIM SREDINAMA
2021/2022.

Pozivamo Vas da se prijavite za
Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama
koji ima za cilj povećanje efikasnosti i otpornosti lokalnih branitelja ljudskih prava
i poboljšanje ljudskih prava u lokalnim sredinama u SrbijiU okviru Poziva će biti podržano do 20 organizacija civilnog društva i aktivista pojedinaca
 Formulari za prijavu

Šta podrazumeva Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama?

Poziv podržava aktivnosti organizacija civilnog društva, neformalnih grupa ili aktivista pojedinaca – koje doprinose unapređenju položaja branitelja ljudskih prava i zaštiti ljudskih prava u lokalnim sredinama širom Srbije. Poziv podržava akcije koje teže sledećem:

  • Akcije koje jasno mapiraju i teže rešavanju problema u radu sa institucijama, u vezi sa zakonskim procedurama ili propisima koji utiču na položaj aktivista;
  • Akcije koje podrazumevaju razvoj merljivog plana i strategije javnog zagovaranja u vezi sa zaštitom ljudskih prava;
  • Akcije koje predlažu povezivanje između građana, lokalnih vlasti, civilnog društva i medija u procesu lokalnog zagovaranja i dalje promocije rezultata mreže „Solidarno za prava svih“;
  • Akcije definisane na način koji doprinosi poboljšanju ljudskih prava i sloboda i / ili položaja branitelj ljudskih prava na lokalnom nivou

Sredstva koja se dodeljuju u okviru programa Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama:

LOT 1.  200.000 EUR – ZA REGISTROVANE NEPROFITNE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUŽENJA, FONDACIJE ILI ZADUŽBINE)
minimalni iznos:10.000 EUR
maksimalni iznos: 30.000 EUR
Trajanje: do 12 meseci

LOT 2.  40.000 EUR – ZA NEFORMALNE GRUPE I AKTIVISTE POJEDINCE

minimalni iznos: 1.000 EUR
maksimalni iznos: 5.000 EUR
Trajanje: do 12 meseci

Više informacija o otvorenom Pozivu možete pronaći OVDE.

“Infosesija povodom Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022. održana je 15. aprila 2021. godine. Snimak infosesije možete pogledati na LINK“.

Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja predloga projekata možete dobiti elektronskim putem slanjem mejla na adresu hrd@yucom.org.rs najkasnije do 23. aprila 2021. godine

Prijava za info sesiju
Koji je rok za podnošenje predloga projekata?

Rok  je 27. april 2021. godine, do 23 sata i 59 minuta.

Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021./2022. se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovoran Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM i partneri i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Dokumentacija

  1. POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA – Program Solidarno za prava svih
  2. Aneks I – Obrazac za predlog projekta
  3. Aneks II – Budžet
  4. Aneks III – Izjava partnera na projektu

Dokumentacija – Program Solidarno za prava svih POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA
Dokumentacija – Obaveštenje o rezultatima konkursa