Praćenje preporuka Univerzalne periodične revizije (UPR) – zaštita žena i dece od diskriminacije

0

Naziv projekta: Praćenje preporuka Univerzalne periodične revizije (UPR) – zaštita žena i dece od diskriminacije
Vreme trajanja projekta: April 2017 – Septembar 2017.
Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Vrednost projekta:699.890,36 RSD

O projektu: Posebnu pažnju u svom radu YUCOM je posvetio praćenju i unapređenju položaja ranjivih društvenih grupa u Srbiji, prevashodno položaju dece i mladih, kao i položaju žena u kontekstu rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Stoga je sveopšti cilj projekta praćenje sprovođenja preporuka UPR-a, konkretno onih koji se bave zaštitom žena i dece od diskriminacije. To obuhvata i podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice, uključujući i organe javne uprave prema deci, mladima i ženama, kao i razvoj i podizanje društvene svesti o značaju tolerancije i zabrani diskriminacije. Prema planu, očekivani rezultati projektnih aktivnosti su:

  • Podizanje svesti u javnosti o potrebi praćenja i javnog zagovaranja o poštovanju ljudskih prava u Srbiji;
  • Snimljen kratkometražni film (koji će prikazati kategorizaciju ranjivih društvenih grupa, kao i posledice diskriminacije najugroženijih, sa akcentom na decu i žene);
  • Podignuta svest polaznika obuke o neophodnosti pružanja posebne zaštite deci, mladima i ženama od diskriminacije (u okviru aktivnosti sprovođenja pet obuka za predstavnike državnih organa);
  • Izveštaj o sprovođenju preporuka UPR-a (YUCOM će pratiti sprovođenje preporuka koje se odnose na datu temu u poslednjih šest meseci pred izradu nacionalnog izveštaja, a rezultati će biti objavljeni);
  • Izveštaj o sprovođenju preporuka UPR-a sa prikazom povratnih informacija dobijenih na sprovedenim obukama;
  • Organizovana završna konferencija gde će biti predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti;
  • Podizanje svesti u javnosti o problemima ranjivih društvenih grupa, kao i o posledicama diskriminacije ovih lica, pre svega žena i dece.
Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.