Pravna pomoć u slučajevima diskriminacije u školama

0

Beograd, novembar 2011. godine

OBAVEŠTENJE

POVODOM PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI U SLUČAJEVIMA DISKRIMINACIJE U ŠKOLAMA

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kontinuirano pruža pravnu pomoć građanima čija su ljudska prava ugrožena. Do sada su u velikom broju slučajeva advokati YUCOM-a zastupali žrtve torture i nasilja u porodici, branitelje ljudskih prava, lica kojima je povređeno pravo na pravično suđenje, pravo na slobodan pristup informacijama, itd.

Zbog uočene povećane potrebe za borbom protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu, a naročito na nivou srednjeg obrazovanja, u okviru projekta Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu Srbije, koji realizuju Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava – BCHR uz podršku Delegacije Evropske unije, u fokus će biti stavljeni slučajevi diskriminacije učenika, zaposlenih u školama, kao i slučajevi vršnjačke diskriminacije. Pored pravne zaštite, u okviru projekta biće organizovani treninzi za prosvetne inspektore i savetnike, učenike, roditelje i školsku administraciju sa ciljem podizanja kapaciteta i boljeg upoznavanja sa ovim problemom.

Ukoliko uočite diskriminaciju u školama pozivamo Vas da se obratite YUCOM-ovom call-centru na broj 0700 400 700 radnim danima od 10 do 16 časova. Opis slučaja možete i poslati na e-mail adresu: office@yucom.org.rs ili popunite formular za pružanje pravne pomoći.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.