Predstavljanje Izveštaja o stanju u pravosuđu za 2021. godinu

0

U ime Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Centra za evropske politike (CEP), sa zadovoljstvom Vas pozivamo da u petak, 28. januara 2022. godine sa početkom od 10 časova, ispratite predstavljanje Izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu. Izveštaj je proizvod rada 12 organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja, i nastao je pod okriljem projekta Otvorena vrata pravosuđa uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji. Događaj će biti emitovan preko Zoom platforme i na FB stranici Otvorena vrata pravosuđa.

Molimo sve zainteresovane da se registruju putem sledećeg linka: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAldO-qqTkrGdDO5djYpdEffnvIfBodeVyJPo izvršenoj registraciji, potvrda i podaci za pristup događaju biće Vam automatski poslati na mejl koji ste naveli prilikom registracije.


Izveštaj je pripremljen na platformi saradnje organizacija civilnog društva i projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, okupljenih oko zajedničke vrednosti unapređenja vladavine prava putem jačanja mehanizama sudske pravne zaštite građana. Preduslovi za ostvarivanje tih vrednosti su nezavisno sudstvo, stručnost i nepristrasnost sudija, neselektivno i samostalno postupanje javnih tužilaca, ali i niz materijalnih, tehničkih i organizacionih uslova za uspešno i efikasno funkcionisanje sudstva. Na osnovu posebne, originalne metodologije istraživanja, ovi sistemski preduslovi se posmatraju i ocenjuju u kontekstu stvarnog okruženja i ostvarivanja zaštite prava građana u sudskom postupku. Izveštaj predstavlja rezultate drugog ciklusa praćenja stanja u pravosuđu, godinu dana nakon sprovođenja prvog ciklusa i objavljivanja polaznog Izveštaja o stanja u pravosuđu za 2020. godinu. Sadrži nezavisnu i objektivnu ocenu stanja, prema istovetnim indikatorima i standardima na kojim je zasnovan prethodni izveštaj, na koji način pruža i informaciju o eventualnim promenama koje su zabeležene u proteklom periodu između dva izveštaja.
Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije u odnosu na raspoložive podatke za 2021. godinu. Izveštaj sadrži ocene i nalaze važećeg pravnog okvira, postojećih organizacionih i institucionalnih rešenja i stvarnih prilika u kojim se ostvaruje zaštita prava građana u postupku pred sudom, kao i ostvarivanje drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge. Svrha ovog izveštaja je da posluži kao nezavisni mehanizam praćenja napretka u pravosudnim reformama posmatrano iz ugla građana i stvarnih uslova za njihov pristup pravdi, koji daje objektivnu ocenu stanja i preporuke za unapređenje, zasnovano na činjenicama i nezavisnim stručnim ocenama, a prema posebno razvijenoj metodologiji. Izveštaj predstavlja nastavak procesa kontinuiranog praćenja stanja u pravosuđu, nadovezuje se na prethodni Izveštaj o stanju u pravosuđu za 2020. godinu, čime se pored statističkog pogleda obezbeđuje mogućnost praćenja i dinamike ostvarivanja potrebnih funkcija ovog sistema.Nadamo se da ćete biti u prilici da ispratite predstavljanje Izveštaja i hvala Vam unapred na izdvojenom vremenu!

Za eventualna pitanja i komentare možete pisati koleginici Jovani Knežević na jovana.knezevic@cep.org.rs

Preuzmite Agendu
Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.