Predstavljanje projekta Otvorena vrata pravosuđa u Apelacionom sudu u Kragujevcu

0
Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), Katarina Golubović, predstavila je projekat Otvorena vrata pravosuđa na predstavljanju Godišnjeg izveštaja o radu Apelacionog suda u Kragujevcu i viših i osnovnih sudova sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu.

Okupljenim predsednicima područnih osnovnih i viših sudova, predstavnicima javnih tužilaštava, kragujevačkog Pravnog fakulteta, advokature, civilnog društva, Katarina je predstavila planirane aktivnosti na jačanju poverenja građana u pravosuđe koje će YUCOM, u saradnji sa još 11 partnerskih strukovnih i stručnih udruženja, sprovoditi u naredne 3 godine pod okriljem projekta Otvorena vrata pravosuđa koji se finansira od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Da bi se postupanje pravosuđa, jednog suda ili sudije razumelo, neophodno je, osim poznavanja načina rada, imati veliki broj informacija o uslovima rada, podeli nadležnosti i ulogama svakog od učesnika u procesu donošenja odluke. Medijska pravila ne omogućuju da se prenesu potpune poruke, često iskrivljuju sliku o ulozi sudova i sudija, i time umanjuju poverenje građana. Istraživanja koja su rađena za potrebe Funkcionalne analize pravosuđa u Srbiji su pokazala da građani koji su imali direktno iskustvo sa pravosuđem imaju više poverenja nego oni koji o pravosuđu saznaju iz indirektnih izvora.

Ključ za poverenje gradjana su otvorena vrata pravosuđa. Dijalog između građana i predstavnika pravosuđa pruža šansu da se međusobno razumeju. Ove dve glavne poruke projekta Otvorena vrata pravosuđa, proklamovane su kao prioriteti od strane Ministarstva pravde i Visokog saveta sudstva. Ministarstvo pravde je u oktobru prošle godine, povodom Evropskog dana socijalne pravde, koji se obeležava 25. oktobra, ukazalo da prioritet rada državnih organa, kao i celokupnog pravosudnog sistema mora biti jačanje poverenja građenja u rad svih pravosudnih institucija, kao i da “uspostavljanje proaktivnog odnosa pravosudnih organa sa građanima i njihovo bolje upoznavanje sa tim sistemom doprinosi da građani bolje razumeju svoja prava, kao i način njihovog ostvarivanja.”

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.