Predstavljanje rezultata projekta Otvorena vrata pravosuđa na prezentaciji Godišnjeg izveštaja o radu Apelacionog suda u Novom Sadu i područnih sudova

0

Apelacioni sud u Novom Sadu, u saradnji sa USAID Projektom vladavine prava, organizovao je u Sremskoj Kamenici 3. jula 2020. godine predstavljanje Godišnjeg izveštaja o radu Apelacionog suda u Novom Sadu i viših i osnovnih sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu. Na predstavljanju su bili prisutni skoro svi predsednici osnovnih i viših sudova sa teritorije koja je u nadležnosti Apelacionog suda u Novom Sadu.

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), Katarina Golubović, predstavila je rezultate projekta Otvorena vrata pravosuđa (koji YUCOM zajedno realizuje sa 11 partnerskih strukovnih i stručnih udruženja i 15 lokalnih udruženja) na prezentaciji godišnjeg izveštaja. Tom prilikom, podeljena su iskustva i saradnja sa 4 konkretne sudske uprave: Osnovnim sudom u Novom Sadu, Osnovnim sudom u Zrenjaninu, Osnovnim sudom u Somboru i Osnovnim sudom u Šapcu.

Predstavljeni su svi rezultati koji su postignuti tokom godinu i po dana implementacije projekta, konkretno 31 tematska otvorena vrata na kojima je učešće uzelo preko 900 građana i 60 predstavnika pravosudnih institucija, izrađeno je 9 vodiča koji na različite teme poučavaju građane kako da ostvare određeno pravo i koji su odštampani u 39.000 primeraka, objavljeno je preko 90 autorskih tekstova na aktuelne teme koje su pokrivene od strane sudija, tužilaca, profesora i pravnih stručnjaka, objavljeno je 15 infografika, napravljena je foto i info prezentacija sudskih uprava, ali i mnogo toga drugog.

Pratite naš rad na portalu Otvorena vrata pravosuđa.

PPT prezentacija realizovanih aktivnosti na projektu Otvorena vrata pravosuđa

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.