Predstavljanje vodiča za besplatnu pravnu pomoć

0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji kroz Program za redovnu tehničku saradnju Kancelarije Visoke komesarke za ljudska prava UN (OHCHR) u Ženevi, organizuje predstavljanje dva vodiča izrađenih u cilju olakšavanja ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć:

  1. Besplatna pravna pomoć – Vodič za gradske i opštinske uprave
  2. Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć – Praktičan vodič za građane.

Vodiči će biti predstavljeni 23. decembra 2021. godine od 11.00 do 12.30 časova, preko online platforme ZOOM.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć je sastavni deo prava na pravično suđenje, koje se proklamuje međunarodnim ugovorima koji uspostavljaju garancije za ljudska prava, sklopljenih pod okriljem Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope. Ovo pravo na nacionalnom nivou, garantavano je i Ustavom iz 2006. godine, kao i novim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći iz 2018.godine.

Vodiči „Besplatna pravna pomoć – Vodič za gradske i opštinske uprave“ i „Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć – Praktičan vodič za građane“ kao cilj imaju omogućavanje ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć građana i pomoć jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Bilo bi nam veliko zadovoljstvo ukoliko biste prisustvovali predstavljanju, odnosno ukoliko biste prosledili poziv relevantnim koleginicama i kolegama, radi upoznavanja sa sadržinom ovih vodiča. Takođe, pozivamo Vas da se aktivno uključite u diskusiju koja će pratiti događaj.

Da biste pristupili prezentaciji 23. decembra u 11 časova koristite sledeći LINK.

Zvanični jezik događaja je srpski, a obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik, kao i tumačenje na srpski znakovni jezik.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.