PRIMENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

0

Odnos izvršnih vlasti sa nezavisnim institucijama se najbolje može ilustrovati izrazito negativnim izjavama i kampanjama blaćenja putem tabloida koji su kontrolisani i finansirani od strane države. Nezavisne institucije se često izjednačavanju sa osobama koje su na njihovom čelu i na njih se gleda kao na političke konkurente, budući da oni predstavljaju izbor prethodne vladajuće većine. Uporedno sa medijskim pritiscima, traju i pokušaji da se te institucije stave po kontrolu izborom na njihovo čelo ljudi bliskih sadašnjim vlastima.

Opasnost od preuzimanja kontrole nije zaobišla ni Poverenika za slobodan pristup na čiji izbor se čekalo duže od 7 meseci. Pokušaji da se institucija marginalizuje, za vreme mandata prethodnog Poverenika, bili su vidljivi i prilikom izbora člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kada je Zaštitnik građana umesto postizanja dogovora sa Poverenikom, mimo Zakona, predložio svog kandidata koji je izabran. Ovo govori ne samo o jasnoj nameri preuzimanja kontrole nad nezavisnim institucijama, već i njihovoj instrumentalizaciji protiv drugih nezavisnih institucija.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.