Priručnik za primenu međunarodnih instrumenata

0

U okviru projekta „Osnaživanje nevladinih organizacija u pružanju pravne pomoći” YUCOM je izdao „Priručnik za primenu međunarodnih standarda“.

Priručnik je zamišljen kao sredstvo obuke nevladinih organizacija o načinu primene dostignutih međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.

Na taj način obezbeđuje se da nevladine organizacije svojim radom doprinose stvaranju pristupačnog, transparentnog i efikasnog pravosudnog sistema i vladavini prava.

Prvi deo priručnika daje odgovor na pitanje kako se pružanjem pravne pomoći i zastupanjem može ostvariti poštovanje dostignutih međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.

Drugi deo Priručnika sadrži prezentaciju međunarodnih standarda koje, u određenim oblastima ljudskih prava, treba pratiti i promovisati.

Treći deo sadrži studije slučajeva iz prakse koji su vođeni pred domaćim i međunarodnim organima i telima. Ovaj deo predstavlja ilustraciju svih mogućih vidova zastupanja stranaka u cilju zaštite ljudskih prava, poštovanja dostignutih standarda, identifikovanja problema u pravosudnom sistemu uz moguće načine rešavanja istih.

Priručnik sadrži i ostale informacije koje su u svakodnevnom pružanju pravne pomoći neophodne (linkovi domaćih i međunarodnih organizacija, bibliografiju) s obzirom da je želja YUCOM-a da se „Priručnik za primenu međunarodnih instrumenata“ kontinuirano koristi.

Projekat: ”Osnaživanje nevladinih organizacija u pružanju pravne pomoći”
Vreme izvođenja projekta: april 2007-april 2008
Donator: Kanadska agencija za međunarodni razvoj – CIDA

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.