Procena integracije omladinskih politika i uključivanja mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

0

Naziv projekta: Procena integracije omladinskih politika i uključivanja mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina
Trajanje projekta: april 2017. – septembar 2017.
Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji
Vrednost projekta:6.000,00 EUR

O projektu: Osnovni cilj ovog projekta jeste da se poveća učešće mladih u procesu donošenja odluka i radu Nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi se obezbedio veći stepen ostvarenja njihovih prava. Sve aktivnosti su usmerene na povećanje kapaciteta Nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi osmislili budu- će projekte i aktivnosti na način koji je prilagođen potrebama mladih. Iz tog razloga, rad mladih biće predmet procene u najmanje 15 Nacionalnih saveta nacionalnih manjina a biće sastavljene i preporuke za njihove buduće aktivnosti, što će omogućiti sastavljanje smernica za dalji razvoj omladinskih politika koje regulišu rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Aktivnosti koje će biti realizovane prilikom implementacije ovog projekta su: razvijanje metodologije za procenu uključivanja mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina; sprovođenje procene uključenosti mladih u rad NSNM i organizovanje poseta odabranim NSNM; formulisanje sveobuhvatnog izveštaja sa preporukama usmerenim na buduće aktivnosti NSNM, odnosno, analizu svih prikupljenih podataka i informacija. 

Preuzmite Analizu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.