Promocija slobode okupljanja u digitalnom prostoru

0

Naziv projekta :  Promocija slobode okupljanja u digitalnom prostoru
Trajanje: Novembar 2022 – jul 2023.
Donator:
INTERNEWS-USAID
Vrednost projekta:
 24,992 USD

Projekat “Promocija slobode okupljanja u digitalnom prostoru” ima za cilj da unapredi pravnu regulativu i praksu u vezi sa slobodom mirnog okupljanja, s posebnim naglaskom na “online okupljanja” u Srbiji. Sloboda mirnog okupljanja predstavlja jedan od oblika učešća građana u političkom životu zajednice. Pojmovi poput online, digitalnih ili virtuelnih skupova su sve više u upotrebi, posebno tokom pandemije COVID-19 kada su internet platforme postale supstitut zabranjenim fizičkim skupovima.

Projekat, obuhvata sledeće ključne aktivnosti:

Kroz projekat  YUCOM će sprovesti analizu pravnog okvira i prakse slobode mirnog okupljanja u Srbiji, sa posebnim osvrtom na “online okupljanja”. Ovo istraživanje obuhvata analizu zakonskih odredbi, prakse i moguće zloupotrebe od strane vlasti, kao i preporuke za unapređenje zaštite ljudskih prava i privatnosti u srpskom zakonodavstvu. Nakon završenog istraživanja, YUCOM će raditi na  zagovaranju unapređenja prakse i zakonodavstva putem diseminacije rezultata istraživanja  i formulisanih preporuka relevantnim akterima, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Takođe, kroz projekat, YUCOM će izraditi praktični vodič za javna okupljanja, sa posebnim osvrtom na “online okupljanja”. Ovaj vodič sadržaće praktične informacije i savete o pravima i obavezama učesnika okupljanja, sa posebnim naglaskom na pitanja vezana za privatnost, nadzor i prepoznavanje lica. Nakon izrade vodiča, YUCOM će sprovesti kampanju za promociju vodiča kroz objavljivanje članaka u dnevnim novinama, kao i putem distribucije vodiča ciljanim grupama širom Srbije.

Kroz ove aktivnosti, projekat teži da unapredi svest i razumijevanje građana o pravu na slobodu mirnog okupljanja u fizičkom i u digitalnom prostoru, kao i da poboljša pravni okvir i praksu u Srbiji u ovoj oblasti

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.