Pružanje pravne pomoći za ostvarenje slobode pristupa informacijama

0

Od ponedeljka, 02. marta 2009. god. počeće sa radom Call centar Koalicije za slobodan pristup informacijama.

Cilj Call Centra je da pomogne građanima Srbije u korišćenju prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama (podnošenje zahteva za dostupnost informacija i žalbi Povereniku za dostupnost informacija i zaštitu podataka o ličnosti).

Broj telefona Call centra je 0700 400 700, a radno vreme je svakog radnog dana od 10 do 16 časova.

Cena poziva prema Call centru tarifiraće se po ceni lokalnog telefonskog poziva, a građani će nas moći kontaktirati samo sa fiksne telefonske mreže.

U prvom periodu Call Centar radiće tokom marta i aprila 2009.g. Ukoliko postoji veliko interesovanje građana za našu pomoć u korišćenju “prava na pristup informacijama od javnog značaja” Call Centar će nastaviti sa radom.

Usluge Call centra realizuju udruženja Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM iz Beograda i Narodni parlament iz Leskovca uz podršku USAIDa i Instituta za održive zajednice.

*********************************************************************************************
Komitet pravnika za ljudska prava pruža pravnu pomoć u ostvarenju prava na slobodan pristup informacijama.

Ovo pravo građani ostvaruju u odnosu na informacije koje poseduju organi javne vlasti, koje su nastale u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržane u određenom dokumentu, a odnose se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Organ javne vlasti od koga se može zahtevati informacija jeste:

1) državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

2) pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ.

Pravo na slobodan pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahteva za slobodan pristup informacijama nadležnom organu.

Preuzmite: Zahtev za slobodan pristup informacijama

Ukoliko organ javne vlasti ne pruži traženu informaciju, građanin ima pravo da u roku od 15 dana podnese žalbu Povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.