Prva konferencija za štampu povodom predsedavanja nevladinih organizacija Srbije OEBS-om 16. aprila

0
Komitet pravnika za ljudska prava i još četiri organizacije civilnog društva, koje čine  Koordinacionu grupu organizacija civilnog društva za monitoring ispunjavanja OEBS, predstaviće 16. aprila u 13. časova u beogradskom Medija centru svoje aktivnosti tokom predsedavanja Srbije ovom organizacijom. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Forum za etničke odnose i Centar za istraživanje javnih politika formirali su Koordinacionu grupu organizacija civilnog društva za monitoring ispunjavanja OEBS obaveza u oblasti ljudske dimenzije u Srbiji. Ljudska dimenzija odnosi se na šire shvatanje bezbednosti u okviru OEBS, koje uključuje i zaštitu i promociju ljudskih prava i demokratskih normi.
Na konferenciji za štampu će biti govora o sledećim pitanjima: Kakve su političke obaveze Srbije kao predsedavajuće države Organizacijom za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) u pogledu poštovanja ljudske dimenzije OEBS?  Koje oblasti je Srbija izabrala za samoevaluaciju i kakva je uloga organizacija civilnog društva u tom procesu? Šta je do sada urađeno i koji su ključni elementi agende za 2015. godinu?
Cilj organizacija civilnog društva je da u saradnji sa predsedavajućim i institucijama OEBS rade  na rešavanju problema u okviru ljudske dimenzije OEBS koji su postavljeni kao prioriteti predsedavanja OEBS 2015. godine i da iskoriste predsedavanje Srbije ovom organizacijom zbog doslednog ispunjavanja obaveza u okviru ljudske dimenzije u našoj zemlji. Civilni sektor je identifikovao brojne probleme u okviru ljudske dimenzije u Srbiji koji zahtevaju značajno poboljšanje

Organizacije civilnog društva će takođe učestvovati u procesu samoprocene u ispunjavanju obaveza u okviru ljudske dimenzije koju trenutno priprema predsedavajući OEBS.

Ove organizacije tesno sarađuju sa međunarodnom mrežom organizacija civilnog društva Civic Solidarity Platform koja će u decembru 2015. organizovati paralelnu konferenciju civilnog društva uoči ministarskog sastanka OEBS.

Govore:

Izabela Kisić, Helsinški odbor za ljudska prava

Katarina Golubović, Komitet pravnika za ljudska prava –YUCOM

Svetlana Đurđević-Lukić, Centar za istraživanje javnih politika

Nenad Đurđević, Forum za etničke odnose

Jelena Krstić, Fond za humanitarno pravo

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.