Prva presuda za zločin iz mržnje u Srbiji!

0

Komitet pravnika za ljudska prava (Jukom) saopštio je danas da je doneta prva pravosnažna presuda za krivično delo zločina iz mržnje.

Reč je o slučaju nasilja u porodici nad LGBT osobom u kojem je motiv zločina uzet kao otežavajuća okolnost.

U postupku koji je vodila advokat Jukoma Kristina Todorović, nasilje u porodici bilo je motivisano činjenicom da je oštećeni pripadnik LGBT populacije.

Prvi osnovni sud u Beogradu je prvi put imao u vidu i motiv dela prilikom određivanja kazne.

Iako još od decembra 2012. godine postoji član koji se odnosi na zločin iz mržnje motivisanim pripadnošću nekoj grupi, to nije ranije bilo uzeto u obzir ni u jednoj presudi.

Prema istraživanju LGBT organizacija, pripadnici LGBT populacije u 40 procenata slučajeva doživljavaju nasilje od članova porodice, zbog čega u Jukomu smatraju da je ta presuda veoma važna za tu populaciju.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.