Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu

0

Naziv projekta: Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu

Trajanje projekta: mart 2014. – oktobar 2014.

Donator: Partnership for Transparency Fund

Partneri: Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava BiH

Nakon uspešnih koraka u borbi protiv korupcije tokom 2012. i 2013. godine Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM je nastavio sa istim idejama kroz sprovođenje regionalnog projekta „Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu“, zajedno sa partnerskim organizacijama Inicijativom mladih za ljudska prava u Hrvatskoj i Inicijativom mladih za ljudska prava BiH. Na ovaj način praćeno je stanje u oblasti borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, uz fokus na praćenje suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom. Projektom je obuhvaćena razmena iskustva ovih organizacija, koje već imaju istoriju praćenja problema korupcije u svojim zemljama, naročito kada su u pitanju reforme pravosuđa ili izmene zakonodavnih okvira kroz:

  • analiziranje i izdvajanje najuspešnijih mehanizama za borbu protiv korupcije
  • pokazivanje spremnosti nevladinih organizacija da prate ove procese i suđenja
  • kreiranje antikorupcijskih javnih politika i kroz institucionalne reforme približiti se i standardima i u implementaciji istih ekvivalentnim onim u pravosudnom sistemu Evropske Unije.

Opšti cilj projekta je unapređivanje i omogućavanje efikasne vladavine prava u regionu i pomoć u kreiranju adekvatnih pravosudnih sistema koji će doprineti potpunom otklanjanju koruptivnih radnji u našem društvu. Praćenjem suđenja započeto je kreiranje regionalne baze posmatranih slučajeva i mreže obučenih i iskusnih posmatrača, a svi izveštaji mogu biti komentarisani u cilju poboljšanja ili podizanja svesti. Obaveštavanje javnosti o postupcima koji se vode zbog koruptivnih radnji, te podsticanje šire debate o tome na koji način se efikasno suprostaviti ovom problemu, postavljeni su kao osnovni rezultat kojem se težilo tokom implementacije projekta. Iz tog razloga prepoznali smo potrebu za opsežnijim monitoringom suđenja za korupciju, kroz prisustvo aktivista/aktivistkinja na glavnim ročištima i izveštavanje, ne samo o toku i materiji suđenja radi što veće transparentnosti, nego i zbog poštovanja proceduralnih pravila i standarda ljudskih prava u ovim postupcima. Na interaktivnoj internet stranici Antikorupcija – monitoring suđenja za korupciju (www.antikorupcija.yucom.org.rs), zainteresovana javnost može pratiti najave suđenja za krivična dela sa elementom korupcije i videti sve monitoring izveštaje.

Rezultati šestomesečnih aktivnosti prikazani su u publikaciji Jačanje pravosuđa u borbi protiv korupcije koju su partneri zajednički pripremali. Detaljna analiza međunarodnih preporuka, kao i proces primene predloženih izmena dat je u samoj publikaciji, kao i pregled zakonodavnih okvira relevantnih za slučajeve sa koruptivnim elementom u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Značajan deo publikacije predstavljaju iskustva istraživača koji su pratili suđenja, kao i kratka analiza nekih od posmatranih slučajeva. Publikacija je predstavljena na završnoj konferenciji u oktobru 2014. godine, na kojoj su o problemu jačanja pravosuđa u borbi protiv korupcije govorili različiti relevantni akteri – sudije, tužioci, advokati, prestavnici nezavisnih tela, medija i nevladinih organizacija.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.