Saopštenje povodom godinu dana primene Sporazuma o pravosuđu Beograda i Prištine

0

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM iz Beograda i Centar za zastupanje demokratske kulture ACDC iz Kosovske Mitrovice, povodom godinu dana od početka implementacije Sporazuma o pravosuđu zaključenog u okviru Briselskog dijaloga Beograda i Prištine, pozivaju zvanične vlasti u Beogradu i Prištini da se odgovorno odnose prema implementaciji preuzetih obaveza i redovno izveštavaju javnost o primeni istih.

Podsetimo Sporazum o pravosuđu predviđa integraciju srpskih sudija, tužilaca i administrativnog osoblja u kosovsko pravosuđe, uključujući obezbeđenje i adaptaciju objekata za potrebe sudova i tužilaštava. Srpske sudije i tužioci su položili zakletvu pred kosovskim institucijama 24. oktobra 2017. godine. Ukupno je 40 sudija i 13 tužilaca položilo zakletvu, čime su zvanično integrisani u kosovsko pravosuđe, a primena Sporazuma je otpočela 6. novembra 2017. godine.

Izražavamo zabrinutost što je ovaj Sporazum zavređivao punu pažnju srpskih i kosovskih vlasti isključivo do momenta početka primene, a da od tada ne postoji niti jedna zvanična informacija o primeni, niti od Vlade Srbije, niti od Vlade Kosova. Javnost se o implementaciji Sporazuma i realnom funkcionisanju integrisanog pravosuđa informiše isključivo putem retkih medijskih priloga.

I za Beograd i za Prištinu, primena ovog Sporazuma predstavlja važan korak u ispunjavanju merila na njihovom evropskom putu. Akcionim planom za Poglavlje 23 i obavezama iz Poglavlja 35 predviđena je aktivna uloga Srbije u obezbeđivanju primene odredaba o pravosuđu, dok su vlasti na Kosovu dužne da omoguće adekvatno funkcionisanje integrisanog pravosuđa po jednakim uslovima kao drugih pravosudnih institucija. Neadekvatna primena Sporazuma samo dodatno oštećuje građane, jer im i dalje ne omogućava da ostvare pravo na pravično suđenje i adekvatan pristup pravdi, što bi trebalo da je prvobitna svrha njegovog zaključivanja.

Organizacije civilnog društva koje prate primenu Sporazuma do sada su uočile da preuzimanje i rešavanje predmeta od srpskih sudova nije otpočelo. Potrebno je rešiti problem neadekvatnog prevoda i povećati broj prevodilaca u integrisanim sudovima, ali i pripravnika. Dodatno, ne postoji kontinuitet u priznavanju odluka koje su ranije donete. U četiri opštine na severu Kosova notarske službe uopšte nisu organizovane, a veliki problem predstavlja i nedostatak adekvatne tehničke opreme i drugih sredstava za rad integrisanim sudijama i tužiocima.

Civilno društvo Srbije i Kosova će u narednom periodu bliže posmatrati implementaciju, a apelujemo na Beograd i Prištinu da uvedu redovno izveštavanje o primeni ovog i drugih sporazuma proisteklih iz Briselskog dijaloga.

Preuzmi Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.