Saopštenje povodom predstavljanja studije „5 godina: Analizarada Zaštitnika građana Republike Srbije u periodu 2015-2019.godine“

0

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM je danas, 29. novembra 2019. godine, u Aero Klubu, predstavio studiju „5 godina: Analiza rada Zaštitnika građana Republike Srbije u periodu 2015-2019.“. Analiza rada je sprovedena kao sveobuhvatno istraživanje kako bi se, po prvi put, procenili kapaciteti ove institucije da osigura zaštitu i promociju ljudskih prava, kao i primenu međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava u Srbiji.

Zaštitnik građana Republike Srbije uživa najviši status kao nezavisna institucija za ljudska prava u sistemu Ujedinjenih nacija što omogućuje ovoj instituciji da u značajnoj meri utiče na ocenu i unapređenje stanja ljudskih prava. Analiza rada Zaštitnika građana Republike Srbije je sprovedena kao nezavisna procena na osnovu višemesečnog istraživanja i prikupljanja informacija od organa javne vlasti kroz intervjue i fokus grupe sa predstavnicima/cama relevantnih međunarodnih organizacija, nezavisnih institucija, državnih organa, nevladinih organizacija, novinarskih udruženja i analizom medijskog sadržaja u poslednjih pet godina, čemu je podršku pružio Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji.

Analiza je pokazala da rad Zaštitnika građana nije usklađen sa Pariskim principima u pogledu dva važna principa, nezavisnosti i kompetencija. Rezultati analize rada Zaštitnika građana Republike Srbije u prethodnih pet godina pokazuju da je značajno smanjen integritet institucije, da njen rad nije usklađen sa međunarodnim standardima i da je njena efikasnost i vidljivost smanjena.

Komitet pravnika za ljudska prava je, sa glavnim nalazima, upoznao Podkomitet za akreditaciju (GANHRI) koji će početkom 2020. godine razmatrati osnovanost produžetka najvišeg statusa koji Zaštitnik građana uživa u sistemu Ujedinjenih nacija i uputiti preporuke za unapređenje statusa.

 Analizu možete preuzeti na sajtu Komiteta pravnika za ljudska prava.

Tim Komiteta pravnika za ljudska prava

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.