Šikaniranje kao krivično delo

0

Pretnje, zastrašivanje, konstantno kritikovanje, potcenjivanje, različite optužbe, emocionalno ucenjivanje, stvaranje nesigurnosti kod žrtve, verbalno zlostavljanje, uznemiravanje, maltretiranje – sve to spada u psihičko zlostavljanje koje je, prema podacima objavljenim na sajtu Sigurne kuće, doživela skoro svaka druga žena u Srbiji.

U naredna dva meseca Srbija bi trebalo da usvoji izmene Krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na porodično nasilje. Najavljuje se da će i psihičko zlostavljanje postati novo krivično delo. Kako je psihičko nasilje najteže dokazati pred sudom, pitali smo Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM kako će to sada regulisati izmene zakona.

– U ovom trenutku je veoma teško precizno govoriti na koji način će to biti regulisano, budući da je konkretan predlog tek u fazi izrade. Dakle, ne postoji pisani nacrt zakona, pa tako ne znamo kakvo će biti zakonsko rešenje ovog problema. Što se same inicijative za izmenu zakona tiče, nju su još 2011. godine pokrenule organizacije Autonomni ženski centar i Mreža žene protiv nasilja, a DžUCOM je podržava. Naš pravni tim prati sve što se dešava na ovom polju, posebno kad je oblast nasilja u porodici u pitanju. Svakako da potreba za izmenom zakona postoji, na šta upućuje pre svega izuzetno veliki broj žena koje su ubijene u porodičnom nasilju.

Prema podacima Mreže Žene protiv nasilja, samo u prvoj polovini 2015. godine ubijena je 21 žena, a to je bio i povod za održavanje sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije, na kojoj su usvojeni određeni zaključci i najavljene pojedine izmene zakona. Konačnu reč će svakako dati Ministarstvo pravde, koje bi trebalo na kraju da bude i krajnji predlagač izmene Zakona, kao i na gorepomenute organizacije – kazala je za “Vesti” pravna savetnica Milena Vasić iz YUCOM-a.

Mada su žene najčešće žrtve, sve je veći broj muškaraca koji su zlostavljani kako fizički, tako i verbalno i emocionalno, na šta psiholozi često ukazuju. Tačnih podataka o broju zlostavljanih nema zato što mnogi oklevaju da prijave nasilje, pa to čini neko od njihovih bližnjih.

Udaljavanje nasilnika

Prema Krivičnom zakoniku, i sada su kažnjive pretnje, drsko i bezobzirno ponašanje koje ugrožava članove porodice. Ipak, za mart se najavljuju izmene koje će u taj zakon uvrstiti nove vidove psihičkog nasilja, proganjanje i seksualno zlostavljanje, ali i hitne mere zaštite. To treba da omogući da nasilnik u porodici može biti udaljen iz kuće u najkraćem roku, od 24 sata.

– Većina muškaraca okleva da prijavi nasilje koje trpe od žena jer se osećaju neprijatno ili se plaše da im drugi neće poverovati ili, još gore, ukoliko se umeša i policija, muškarac žrtva često postaje počinilac nasilja. Zato takvo nasilničko ponašanje pripadnica nežnijeg pola prihvataju, između ostalog, pod maskom da žena tako izražava svoja osećanja – ocenila je za naš list psiholog Dragana Stanković, urednik portala psihologijaonline.

Nasilje u porodici može se dogoditi svakome jer nasilnik može biti bilo koji član porodice. I, što je još nezgodnije, teško ga je dokazati. Uočavanje i priznavanje da ovakva vrsta nasilja postoji je prvi korak u njegovom sprečavanju. Zakon je tu da obezbedi druge mere.

– Suština je da uvredljivo ponašanje nikada nije prihvatljivo, bilo da dolazi od muškarca, žene, tinejdžera ili starijeg čoveka i niko ne treba da bude u strahu od osobe sa kojom živi – zaključuje Dragana Stanković.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.