Socijalne usluge i migracija: integracija i povezanost aktera za bolje pružanje usluga za migrante, izbeglice i tražioce azila u Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj

0

Naziv projekta: Socijalne usluge i migracija: integracija i povezanost aktera za bolje pružanje usluga za migrante, izbeglice i tražioce azila u Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj

Trajanje projekta: Januar 2016 – Decembar 2016

Donator: Mreža evropskih fondacija za inovativnu saradnju

Partneri: Asocijacija za istraživanje, komunikacije i razvoj PUBLIC, Skoplje, Makedonija i Asocijacija MOST, Hrvatska.

O projektu: Cilj ovog projekta je da pruži institucionalnu analizu usluga za izbeglice, migrante i tražioce azila, kroz ocenjivanje integracije, povezanosti i komplementarnosti sa lokalnim partnerima, kako bi se olakšale sistemske promene za obezbeđivanje pozitivnijih ishoda migracije.

Projekat će identifikovati potrebne promene vezane za politiku i pružanje usluga kako bi se obezbedila bolja institucionalna povezanost pružanja usluga za izbeglice, migrante i tražioce azila koji borave u ili putuju kroz Makedoniju, Srbiju i Hrvatsku i pružilo bolje razumevanje migracionih tokova kako be se pronašla tačka na kojoj bi intervencija bolje pomogla u pristupanju socijalnim uslugama u ovim zemljama. Takođe, projekat će poboljšati znanje i svest izbeglica, migranata i tražioca azila o njihovim pravima i raditi na poboljšanju znanja i tolerancije javnosti za status izbeglica, migranata i tražioca azila koji putuju kroz ili borave u ovim zemljama.

Glavne projektne aktivnosti imaju sledeću strukturu: Polje 1: Rad na sekundarnom istraživanju u Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj, uključujući i pregled literature i razvoj alatki za istraživanje; Polje 2: Rad na terenskom istraživanju u u Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj, uključujući i intervjue sa ekspertima i lokacijskim posetama; Polje 3: Rad na propagiranju praktične politike (od kraja istraživačkih aktivnosti do kraja projekta), uključujući i debate o propagiranju i praktičnoj politici sa ekspertima i javnošću – reklamiranje zasnovano na propagiranju, i Polje 4: Monitoring i ocenjivanje.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.