SPORNE TVRDNJE SRBIJE DA REŠAVA SLUČAJ NESTALIH BEBA

0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM,  organizacija koja se zalaže za zaštitu ljudskih prava, između ostalog prati sprovođenje presude Zorica Jovanović protiv Srbije od njenog donošenja, obaveštava javnost o manipulaciji i spornim navodima kojima se država Srbija koristi kako bi Komitetu ministara Saveta Evrope predstavila svoju navodnu spremnost da adekvatno izvrši pomenutu presudu.

Naime, presudom Evropskog suda za ljudska prava je još 2013. godine naloženo Republici Srbiji da istraži šta se dogodilo sa detetom Zorice Jovanović i da joj isplati novčanu naknadu, kao i da uspostavi efikasan mehanizam koji bi u svim sličnim slučajevima omogućio saznavanje svih relevantnih činjenica u vezi novorođene dece za koju se sumnja da su nestala nakon rođenja. Iako je ostavljen rok od 1 godine za sprovođenje presude, država ni nakon skoro 5 godina istu presudu nije sprovela niti postoji politička volja da se uspostavi efikasan mehanizam.

I pored naših dopisa, poziva i apela, ali i poziva Komiteta ministara Saveta Evrope, da u rad na stvaranju adekvatnog mehanizma koji bi omogućio saznavanje svih relevantnih činjenica o nestalim bebama uključe civilno društvo i predstavnike roditelja, nadležni u relevantnim ministarstvima i Vladi Republike Srbije su:

  • Bespotrebno odlagali izvršenje presude;
  • Onemogućavali učešće svih relevantnih zainteresovanih stručnjaka, civilnog društva i predstavnika roditelja u ovom procesu;
  • Sastavili nacrt zakona koji je osporavan od strane svih relevantnih zainteresovanih stručnjaka, civilnog društva i predstavnika roditelja;
  • Postupali protivno odlukama i privremenoj rezoluciji Komiteta ministara Saveta Evrope i time direktno rušili ugled Republike Srbije kao članice Saveta Evrope.

Pred poslednje zasedanje Komiteta ministara na kome su razmatrali status sprovođenja ove presude, država Srbija je poslala dopis i revidirani Akcioni plan za sprovođenje presude, a u kome je ovog puta na neprikriven način iznela niz neistina, usled čega je dovela u zabludu ne samo Komitet ministara, već i široku javnost u Srbiji.

Ističemo sledeće sporne navode iz dopisa:

  1. u januaru 2018. godine održani su sastanci sa predstavnicima roditelja nestalih beba. Ističemo da poziv na sastanak nije upućen svim grupama roditelja nestalih beba koje su uključene u proces sprovođenja presude Zorica Jovanović protiv Srbije, već samo određenim „izabranim“ roditeljima, kao i da nisu pozvani svi relevantni zainteresovani akteri, kao što su stručnjaci, nevladine organizacije ili predstavnici nezavisnih institucija, a kako je sugerisano od strane Komiteta ministara Saveta Evrope.
  2. na navodno održanom sastanku, dogovorene su određene izmene nacrta zakona, te je nova verzija nacrta poslata na odobrenje drugim ministarstvima, i potom 08. marta prosleđena Narodnoj skupštini. Ističemo da tekst izmenjenog nacrta zakona nije javno dostupan, te je nemoguće izvršiti uvid radi provere istinitosti navoda o izmenjenom tekstu i sadržini nacrta zakona.
  3. navedeno je da će nacrt zakona biti usvojen pre sledećeg zasedanja Komiteta ministara u junu 2018. godine. S obzirom na nepostojanje javno dostupnog teksta izmenjenog nacrta, kao i činjenice da ne postoji dokaz da je uopšte dostavljen Narodnoj skupštini, smatramo da je država Srbija još jednom dala obećanje čiju istinitost nije moguće utvrditi, a time nastavila da narušava ugled naše zemlje u Savetu Evrope.
  4. država Srbija je iskoristila priliku da u revidiranom Akcionom planu istakne kako i bez donetog zakona shodno presudi, Srbija brine o roditeljima nestalih beba, te kao primer daje nepravnosnažnu presudu Osnovnog suda u Kikindi u predmetu broj 2 P. 490/17, a povodom naknade štete ocu nestalog deteta u visini od 10.000e. Naglašavamo da nepravosnažne presude ne bi smelo da budu komentarisane niti korišćene kao dokaz, pogotovo ne u situaciji kada je razlog za nepravnosnažnost upravo žalba koju je  Državno  pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik Republike Srbije, uložilo protiv  presude.

S obzirom da je država zloupotrebila apsolutno sve institucije kako bi prikazala Savetu Evrope da radi na implementaciji navedene presude, ističemo da je ovaj navedeni postupak vođen pred parničnim sudom radi naknade štete, te da ni na koji način nije u pitanju postupak koji je Evropski sud za ljudska prava zahtevao od Srbije radi izvršenja presude u slučaju Zorice Jovanović protiv Srbije. Dodatno, svedoci smo da parnični postupci za naknadu štete u Srbiji traju po nekoliko godina, dok je u ovom konkretnom slučaju, a shodno dostupnim podacima sa portala sudova, prvostepena presuda doneta nakon mesec i po dana od pokretanja postupka i to sa samo jednim održanim ročištem, a što sve ukazuje na potencijalne  zloupotrebe ovog parničnog postupka.

Pozivamo sve nadležne državne organe i institucije da hitno stanu u odbranu pravne države, te da se prestane sa urušavanjem dostignutog nivoa ljudskih prava i da se izvršavanju presuda Evropskog suda za ljudska prava pristupi u skladu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i svim ostalim obavezama koje je Srbija prihvatila i ratifikovala pristupanjem Savetu Evrope.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM će nastaviti sa praćenjem sprovođenja ove presude, kao i obaveštavanjem javnosti o razvoju događaja u vezi sa saznavanjem svih relevantnih činjenica o nestalim bebama.

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.