UPOZNAJTE VAŠEG LOKALNOG OMBUDSMANA

0

Ko je то?
Локални омбудсман је посебан орган Вашег града/општине који је другачији у односу на друге органе које познајете.

Шта он ради?
Он је дужан да контролише законитост и правилност рада других органа, установа, организација и јавних служби које врше јавна овлашћења и утврђује када су Ваша права повређена њиховим актима, радњама или нечињењем.

Ко му је то омогућио?
Одборници Скупштине Вашег града/општине које сте, између осталих, и Ви бирали.

Како?
Тако што су га предложили и донели одлуку о његовом избору на ту функцију.

Коме одговара за свој рад?
За свој рад локални омбудсман је одговоран само Скупштини Вашег града/општине која га је и изабрала. Због тога локални омбудсман подноси Скупштини Вашег града/општине редован годишњи извештај о свом раду у претходној години, уоченим недостацима у раду оних које је контролисао и предлозима за побољшање положаја грађана.

Ко може да се обрати локалном омбудсману?
Сваки грађанин, домаћи и страни држављанин, без обзира да ли се обраћа као физичко лице или власник/представник неког предузећа.

Да ли обраћање локалном омбудсману кошта?
Поступање локалног омбудсмана је за Вас бесплатно. То значи да приликом обраћања локалном омбудсману није потребно да плаћате ни таксе а ни друге накнаде.

Када могу да се обратим локалном омбудсману?
Када знате, имате доказ, сматрате или сумњате да је незаконито или неправилно примењен пропис, одлука или други општи акт Вашег града/општине приликом одлучивања
о Вашим правима и обавезама.

Повод за Вашу притужбу може да буде акт који нема образложење, неоправдано дуго вођење поступка од стране наведених органа, непоступање по захтевима и предлозима, ускраћивање тражених информација, недостављање одговора, неизвршавање донетих одлука итд.

Preuzimanje Publikacije

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.