Ustav na prekretnici

0

U januaru 2011. godine Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM odlučio je da se ponovo uključi u nastojanja za pronalaženje najpogodnijih rešenja za najavljene promene Ustava usvojenog 2006. godine, kao i da obeleži pet godina od usvajanja Ustavnog teksta. Inicijalna ideja se pr-venstveno odnosila na delove Ustava koji regulišu ljudska prava.

Planirano je da težište rada bude na kritičkom preispitivanju ustavnih rešenja koja mogu biti osnov i povod odstupanjima koja slabe i ugrožavaju sistem zaštite ljudskih prava. Međutim, tokom istraživanja i brojnih okruglih stolova i razgovora sa građanima, stručnom javnošću, donosiocima odluka na republičkom i lokalnom nivou, predstavnicima civilnog društva i medijima pokazalo se da je potrebno da analiza Ustava obuhvati celokupnu ustavnu materiju kako bi se došlo do integralne analize najvišeg pravnog akta, te kako bi predložene izmene imale uticaja na primenu svih ustavnih normi i time doprinele boljoj primeni Ustava u celini, a ne samo delova posevećenih ljudskim pravima. Ovakav pristup je odabran i kako bi se ojačalo zastupanje promene Ustava u narednom periodu.

Dodatni cilj ovog projekta je ispitivanje rešenja u postojećem Ustavu koja bi mogla stajati na putu evropskih integracija Srbije, odnosno identifikovanje odredaba Ustava koje mogu biti problematične za sam proces evropskih integracija Srbije.

Pored analize postojećih rešenja i identifikacije konkretnih članova i delova Ustava koji bi trebalo da budu izmenjeni, cilj analize je i da pruži predlog poželjnih rešenja kao i pokretanje procedure u Narodnoj skupštini Republike Srbije za njegovu promenu.

Većina političara i donosioca odluka u Srbiji je tokom 2011. godine govorila o potrebi da se Ustav menja, ali je tokom YUCOM-ove kampanje, a naročito tokom obeležavanja petogodišnjice od njegovog usvajanja naglašeno da nije realno očekivati da se u predizbomom periodu o ovom pitanju raspravlja u parlamentu. Isticano je da će se ovom pitanju pristupiti nakon izbora zakazanih u proleće 2012. godine. Stoga je namera YUCOM-a da temu Ustava održi u fokusu javnosti, kako bi se formulisale i prikupile primedbe na sam tekst Ustava, kako bi se podsetilo na način donošenja, kao i na konkretna rešenja koja bi ovaj tekst osavremenila i prilagodila nameri Srbije da se priključi Evropskoj uniji.

Ustav na prekretnici

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.