Uticaj virusa COVID-19 na pristup pravdi nacionalnih manjina u RS

0

Naziv projekta: Uticaj virusa  COVID-19 na pristup pravdi nacionalnih manjina u RS
Trajanje projekta: decembar 2020. – decembar 2021.
Donator: Ministarstvo inostranih poslova Republike Bugarske

Uticaj pandemije virusa COVID-19 na pristup pravdi nacionalnih manjina i ostalih ranjivih grupa u Republici Srbiji, tema je projekta koji sprovodi Komitet pravnika za ljudska prava u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Bugarske.

Osnovini cilj projekta je unapređenje pristupa pravdi za pripadnike nacionalnih manjina i ostalih ranjivih grupa tokom trajanja krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Pandemija virusa COVID-19 je mnogo više od zdravstvene krize i stvara veliki izazov za poštovanje ljudskih prava, a posebno prava ranjivih grupa. Pandemija je stvorila povećani rizik od diskriminacije i isključenja marginalizovanih pojedinaca, grupa i zajednica. Jedna od najugroženijih društvenih grupa tokom pandemije su i pripadnici nacionalnih manjina.

Projekat Uticaj virusa  COVID-19 na pristup pravdi nacionalnih manjina u RS, biće fokusiran na uticaj i posledice vanrednih mera i njihove primene na prava nacionalnih manjina u RS tokom trajanja pandemije. Pripadnici nacionalnih manjina su se tokom trajanja vanrednog stanja  često suočavali sa diskriminacijom, kao i sa nedostatkom relevantnih informacija na jezicima manjina, što je onemogućavalo adekvatno inforisanje i otežavalo pristup pravdi.

Projekat će takođe omogućiti bolji pristup pravdi, kroz testiranje  pristupa  pravnoj pomoći za pripadnike nacionalnih manjina u JLS kao i organizovanje programa pravne pomoći koju sprovodi Yucom.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.