VRAĆANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI SUDSKA PRAKSA I PREPORUKE

0

Poslovna sposobnost predstavlja preduslov za ostvarivanje  građanskih prava. Stiče se punoletstvom kada lice dobija mogućnost da preduzima pravne radnje u  svakodnevnom životu (vrši biračko pravo, zaključuje ugovore, kreditno se zaduži, raspolaže imovinom itd.). Poslovna sposobnost je važna, jer bez nje osoba ne može samostalno da donosi odluke o sopstvenom životu.

Jedan od ozbiljnih problema u vezi sa postupcima za lišenje poslovne sposobnosti sa kojima se suočava Republika Srbija jeste ustaljena praksa lišenja poslovne sposobnosti isključivo na osnovu uspostavljene psihijatrijske dijagnoze. Time se povređuje pravo lica u postupku na pravično suđenje i vrši se diskriminacija osoba s mentalnim smetnjama koje, bez obzira na vrstu dijagnoze, mogu biti funkcionalni članovi zajednice, sposobni da se staraju o sebi i svojim interesima.

Na osnovu rezultata istraživanja pretogodišnje sudske prakse osnovnih sudova u Republici Srbiji, pravni tim YUCOM-a je izradio Publikaciju ‘’Vraćanje poslovne sposobnosti- sudska praksa i preporuke’’ u kojoj su formulisane preporuke za unapređenje zaštite prava lica s mentalnim invaliditetom, na osnovu međunarodnih standarda u ovoj oblasti i primera dobre prakse u Evropi.

Preuzmite Publikaciju

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.