YUCOM: Doneta prva presuda za zločin iz mržnje

0

 Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM saopštio je danas da je doneta prva krivična presuda kojom je motiv mržnje, kao posebna otežavajuća okolnost, uzet u obzir prilikom odmeravanja kazne za neko krivično delo.

U postupku u kome je nasilje u porodici bilo motivisano činjenicom da je oštećeni pripadnik LGBT populacije, prvi put je donešena pravnosnažna presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu koja prilikom odmeravanja kazne, imajući u vidu motiv dela, primenjuje i član 54a Krivičnog zakonika, saopštio je YUCOM.

Podseća se da je decembra 2012. godine u Krivični zakonik Republike Srbije uveden član 54a Posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje, u kom se navodi da će se krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica ceniti kao obavezna otežavajuća okolnost.

YUCOM navodi da od tada ona nije uzeta u obzir ni u jednoj presudi, uprkos brojnim prijavama koje su podnosile nevladine organizacije i pojedinci.

Prema istraživanju koje su sprovele organizacije koje se zalažu za prava LGBT osoba, ove osobe nasilje, zbog svoje seksualne orijentacije, u 40 posto slučajeva doživljavaju od članova porodice.

Stoga je ova presuda od naročitog značaja za zaštitu prava LGBT osoba, ali i pripadnika ostalih manjinskih grupa i nadamo se da će ona uticati na sudsku praksu u ovakvim i sličnim slučajevima, saopštio je YUCOM.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.