YUCOM učestvovao na stručnom skupu u Čačku na temu lišavanja poslovne sposobnosti

0

Centar za socijalni rad grada Čačka održao je 07.11.2019. godine stručni skup na temu lišenja poslovne sposobnosti. Učesnici skupa su bili  stručni radnici iz Moravičkog, Zlatiborskog, Raškog i Šumadijskog okruga kao i predstavnici zdravstvenog i pravosudnog sistema i nevladinog sektora sa teritorije grada Čačka.

Dragan Vulević, posebni savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji je neposredno uključen u izradu najavljenih izmena i dopuna Porodičnog zakona, upoznao je učesnike sa reformom postojećeg sistema lišavanja poslovne sposobnosti, kojima bi trebalo da se ukine institut  potpunog lišavanja poslovne sposobnosti. Umesto potpunog obespravljivanja i lišavanja lica osnovnih ljudskih prava, radnom verzijom izmena i dopuna Porodičnog zakona predviđeno je uvođenje specifičnog oblika sistema odlučivanja uz podršku. Takođe, najavljuje se i reforma postojećeg sistema starateljstva, odnosno ukidanje neposrednog starteljstva od strane centara za socijalni rad.

Sudija Osnovnog suda u Ivanjci, Ivan Drobnjak, podelio je sa prisutnima bogato iskustvo koje ima u postupcima radi lišavanja poslovne sposobnosti i upoznao ih sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti. Govorio je o važnosti poštovanja procesnih prava lica koja se lišavaju poslovne sposobnosti, sa posebnim osvrtom na saslušanje ovih lica u postupku.

Pravna savetnica Komiteta pravnika za ljudska prava, Teodora Tomić, govorila je o iskustvu YUCOM-a u postupcima za lišavanje i za vraćanje poslovne sposobnosti. Prisutne je upoznala sa zakonodavnim okvirom u ovoj oblasti, a nešto detaljnije je govorila o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, posebno o setu  osnovnih prava koja garantuje osobama sa invaliditetom, uključujući pravo na poslovnu sposobnost. Fokus je stavila na dugogodišnje sistemsko kršenje ljudskih prava lica prema kojima se vodi ovaj postupak, a koje potvrđuje i analiza petogodišnje sudske prakse u ovoj oblasti, koju je YUCOM sproveo ove godine. Skrenula je pažnju na pasivno držanje organa starateljstva u postupcima za lišavanje poslovne sposobnosti, kao i na neaktivnost suda, koji se, prilikom odlučivanja, u gotovo stoprocentnom broju slučajeva rukovodi isključivo medicinskim veštačenjem lekara neuropsihijatara, izbegavajući da saslauša lica prema kojima se postupak vodi.

U diskusiji koja je usledila nakon izlaganja, razgovaralo se o konkretnim problemima sa kojima se suočavaju stručni radnici centara za socijalni rad, kao i o mogućim prevazilaženjima istih. Prisutni su skrenuli pažnju na neodrživost postojećeg sistema iz razloga manjka kapaciteta u ustanovama socijalne zaštite, te je zaključeno da svi učesnici skupa pozdravljaju najavljene izmene i dopune Porodičnog zakona, koje bi trebalo da budu prvi korak u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim obavezama preuzetim davne 2009. godine.

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.