Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – Prvih šest meseci primene

0
Analiza “Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – Prvih šest meseci primene” pripremljena je u okviru projekta „Otpakivanje besplatne pravne pomoći“ uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji.

Novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počeo je da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, od ustavnih izmena u delu pravosuđa, preko disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca, raspodele sudskih predmeta, pa sve do usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći predstavljale su deo složene slagalice čijim kompletiranjem će svi građani, bez obzira na imovinski status, dobiti jednaku priliku da pristupe sudu, da očekuju pravično suđenje u razumnom roku i brzo i efikasno izvršenje sudske odluke.

Prvi korak je stvaranje mogućnosti da građani dobiju informacije o svom položaju, pravima i obavezama i mogućnostima sudske zaštite. Dobijanje ovih informacija može građane usmeriti na mirno rešavanje sporova, a preopterećenom pravosuđu omogućiti da u slučajevima kada mirno rešenje nije moguće, građanima obezbedi kvalitetno i brzo suđenje. Preduslov za ispunjenje ovog zadatka i izgradnju sveobuhvatnog i funkcionalnog sistema besplatne pravne pomoći jeste obrazovanje službi besplatne pravne pomoći pri lokalnim samoupravama koje su temelj takvog sistema.
U fokusu istraživanja koje predstavljamo su prvih šest meseci primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i rad službi i pojedinaca koji su zaduženi za pružanje besplatne pravne pomoći pri gradovima i opštinama u Srbiji, sa posebnim osvrtom na položaj udruženja u sistemu besplatne pravne pomoći.
Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.