Zaštita slobode govora na internetu

0

Naziv projekta : „Zaštita slobode govora na internetu“
Trajanje projekta: Novembar 2021 – septembar 2022.
Donator: ABA Rule of Law Initiative
Vrednost projekta: 27.960 USD

 

Internet pruža ogroman obim informacija i znanja koji otvaraju nove mogućnosti i izazove za slobodu izražavanja. Princip slobode izražavanja i ljudskih prava može da se primenjuje ne samo na tradicionalne medije, već i na internet i sve vrste medijskih platformi u nastajanju, koji doprinose razvoju, demokratije i dijaloga. Uprkos deklarativnoj posvećenosti slobodi izražavanja, mnogi novinari, advokati za ljudska prava, aktivisti i obični građani suočavaju se sa prekršajnim i krivičnim prijavama, građanskim tužbama i raznim vrstama progona. Iako je pravo na slobodu izražavanja osnovno ljudsko pravo, ono nije apsolutno. Kao i kod većine prava, sloboda izražavanja može biti zakonski ograničena tamo gde su ograničenja razumna i opravdana u otvorenom i demokratskom društvu.

Projekat Zaštita slobode govora na internetu ima za cilj doprinos stvaranju povoljnijeg okruženja za informacioni pluralizam i različitost mišljenja u sajber prostoru Srbije. Potencijalne implikacije na slobodu izražavanja u vezi sa internet komunikacijom su najočiglednije kada se govor ili izražavanje kriminalizuju. Različiti oblici kriminalizacije uvrede i širenja lažnih vesti će se verovatno u budućnosti povećavati, što može naneti značajnu štetu slobodi izražavanja. Imajući u vidu da civilno društvo ima važnu funkciju čuvara demokratskih vrednosti i ljudskih prava, projekat će analizirati promjenjivi zakonski i regulatorni okvir, vezan za slobodu govora na Internetu i relevantnu sudsku praksu i formulisati preporuke za donosioce odluka o politikama koje imaju za cilj podsticanje povoljnog okruženja za slobodu izražavanja na Internetu.

 

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.