ZAŠTITNIK GRAĐANA ZAKLJUČIO SPORAZUM O SARADNJI U OBAVLJANJU POSLOVA NPM

0

Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka propisano je da Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) obavlja posete ustanovama u kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, u cilju odvraćanja državnih organa i službenih lica od bilo kakvog oblika mučenja ili bilo kog drugog oblika zlostavljanja, kao i radi usmeravanja državnih organa ka stvaranju smeštajnih i ostalih životnih uslova u ustanovama u kojima se smeštaju lica lišena slobode u skladu sa važećim propisima i standardima.

NPM ima pravo: na nesmetan, nenajavljen i svakodoban pristup svim ustanovama i svim prostorijama u kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode; da nasamo razgovara sa tim licima, i sa službenim licima, koja su obavezna da sarađuju tim povodom, i sa svim ostalim licima koja mogu imati informacije značajne za postupanje prema licima lišenim slobode; na pristup svoj dokumentaciji koja se odnosi na ta lica; da nadležnim organima daje preporuke u cilju poboljšanja načina postupanja prema licima lišenim slobode i unapređenja uslova u kojima se ona zadržavaju ili zatvaraju.

U članu 2a Zakona određeno je da Zaštitnik građana obavlja poslove NPM i da u obavljanju tih poslova sarađuje sa ombudsmanima autonomnih pokrajina i udruženjima čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda, u skladu sa zakonom.

Zaštitnik građana i Pokrajinski ombudsman AP Vojvodine su potpisali Memorandum o saradnji u obavljanju poslova NPM, kojim je predviđeno je da će Pokrajinski ombudsman aktivno učestvovati u posetama monitoring tima NPM ustanovama u kojima su smeštena lica lišena slobode, a koje se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Na osnovu sprovedenog postupka po javnom pozivu, Zaštitnik građana je izabrao udruženja sa kojima će ostvarivati saradnju u obavljanju poslova NPM, među kojima je i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Po obavljenim posetama, NPM sačinjava izveštaje koje dostavlja posećenoj ustanovi. Nakon toga, NPM održava stalni dijalog sa posećenom ustanovom, kao i organom u čijem je sastavu ta ustanova, u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka koji mogu dovesti do pojave torture, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.