0

EWB SCREENING / Katarina Golubović: Nezavisno pravosuđe je ljudsko pravo

Građani Srbije prošli su kroz vanredno stanje koje je sa sobom donelo polemike oko ustavnosti uvedenih mera i kršenja ljudskih prava. Usledili su izbori, a reforma pravosuđa je izostala, što je Evropska komisija zabeležila u negativnom kontekstu u svom najnovijem izveštaju o napretku. U današnjem izdanju Skriniga o svemu ovome razgovaramo sa predsednicom Komiteta pravnika za ljudska prava Katarinom Golubović.

0

Vladavina prava je najvažnije poglavlje u pregovorima sa EU

Jovana Spremo iz Jukoma, koja je radila na ovom projektu, objasnila je na konferenciji da je poštovanje vladavine prava u Srbiji se češće pod lupom, ne samo EU u procesu njenog pristupanja, nego i od strane različitih indeksa i izveštaja, poput Fridom hausa. „I nijedan od ovih izveštaja ne beleži progres Srbije u bilo kojoj oblasti od značaja za očuvanje vladavine prava, naprotiv, beleži se stagniranje, ponegde čak i nazadovanje“, podvukla je ona. Jovana Spremo je dodala da je Nacionalni Konvent o EU, budući da ima radne grupe koje prate sva poglavlja u pregovaračkom procesu, uvideo da je neophodno mapirati u svakom poglavlju koliko u praksi zaista nedostatak vladavine prava utiče na napredak u svakom od njih.

Saopštenja
0

Obustaviti netransparentni postupak za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Organizacije za ljudska prava zahtevaju od Narodne Skupštine Republike Srbije da obustavi postupak izbora novog Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i osigura inkluzivnost i transparentnost tokom celog postupka. Iako je sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj će se predstaviti jedini kandidat za budućeg Poverenika zakazana za danas (23.…

Projekti
0

„Građanski monitoring za snažnije pravosuđe: faza 2“

Suočavajući se sa brojnim izazovima na polju ljudskih prava i pravosuđa, Srbija i dalje ulaže velike napore u unapređenju reforme pravosuđa, posebno onih navedenih u Akcionom planu za poglavlje 23, neophodnih za unapređenje vladavine zakona. Kako su poglavlja 23 i 35 ključna poglavlja i nezaobilazni uslov za finalni napredak u svim aspektima, YUCOM, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, sprovodi drugu fazu projekta „Građanski monitoring za snažnije pravosuđe“. Praćenjem sprovođenja aktivnosti koje se odnose na pravosuđe u navedenim poglavljima meriće se efekti na pristup pravdi građana Srbije i Kosova, sa ciljem da prikupljeni podaci budu predstavljeni javnosti i svim relevantnim akterima.