0

YUCOM je govorio na temu vladavine prava u Srbiji na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora EU-Srbija u Briselu

21. aprila 2023. godine, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, Katarina Golubović, govorila je na 15. sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između Srbije i EU (JCC), koji je ovom prilikom održan u Briselu.Ova platforma omogućava predstavnicima EU i civilnog društva iz Srbije da prate pristupne pregovore zemlje i da razgovaraju o pitanjima od zajedničkog interesa, i glavne teme ovog 15. sastanka bile su trenutno stanje u procesu pridruživanja, kao i sloboda medija u Srbiji. Budući da je YUCOM član ove platforme, Katarina Golubović je na sastanku predstavila trenutno stanje vladavine prava u Srbiji.

0

Mali broj okončanih sudskih postupaka u slučajevima diskriminacije

“U poslednjih pet godina, za izazivanje nacionalne, verske, rasne i druge mržnje, pred srpskim sudovima je bilo do pet presuda, od kojih su mnoge i oslobađajuće. Dakle, nije još uvek, niti tužilaštvo, niti srpsko pravosuđe svesno problema i njihove uloge u zaustavljanju uzročnika nasilja u Srbiji“, kaže za Insajder Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava “YUKOM“.

Saopštenja
0

Javne kampanje širenja mržnje neprihvatljivo su sredstvo za političke obračune

Platforma “Tri slobode” smatra neprihvatljivim i nedopustivim kampanje targetiranja i zastrašivanja, koje preko plakata i grafita u gradovima Srbije i televizijama sa dozvolom za nacionalnu pokrivenost, pozivaju na linč političkih neistomišljenika, udruženja građana i članova i članica akademske zajednice. Bez obzira na činjenicu da su ovog puta kampanji izloženi i opozicioni akteri koji neretko i sami promovišu govor mržnje i zastrašivanje kao vid političke borbe, normalizaciju ovako brutalnih i zastrašujućih napada smatramo nedopustivom u demokratskom društvu.

Projekti
0

Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji

„Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ ima za cilj da unapredi zaštitu osnovnih prava u Srbiji kroz tri komponente: zaštitu podataka o ličnosti, pružanje besplatne pravne pomoći i zaštitu prava osumnjičenih. Projekatnim aktivnostima će se pružati podrška u unapređenju politike Vlade Republike Srbije i pravnog okvira kako bi se uskladili sa međunarodnim obavezama i zahtevima pregovora o pristupanju EU, posebno vezanim za Poglavlje 23, kao i da se kroz brojne obuke i treninge poveća „pravna pismenost“ državnih službenika.