0

Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ #8

Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ ukazuju na osnovne informacije u pogledu primene i efekata Sporazuma o pravosuđu iz 2015. godine, kojim je uređeno integrisanje srpskog pravosuđa u institucije Kosova. Serija infografika omogućava uvid u osnovne informacije o radu integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma.

0

MOŽE LI KOSOVO DA TUŽI SRBIJU ZA GENOCID?

Brojne su prepreke koje čekaju Kosovo u nameri da podnese tužbu za genocid protiv Srbije, smatraju stručnjaci iz Beograda, nagoveštavajući da će ta inicijativa biti neuspešna. Zvanični Beograd kaže da se radi o političkom potezu. I dok se gotovo svakodnevno čuju najave da će Kosovo raditi na podnošenju tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde (MSP), pravni stručnjaci iz Beograda objašnjavaju da postoje brojne prvenstveno proceduralne prepreke za podizanje tužbe. Jovana Spremo, iz Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za RTK2 da se postavlja pitanje da li uopšte Kosovo može da tuži Srbiju za bilo koju stvar pred MSP. Ona dodaje da pravno gledano to ne bi bilo moguće pošto Kosovo nije član UN.

Saopštenja
0

Saopštenje Radne grupe NKEU za Poglavlje 23 “Bez suštinske promene ponašanja javnih funkcionera i poslanika nema vladavine prava”

Povodom niza aktivnosti Vlade na formalnom sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, Radna grupa za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji upozorava da isključivo formalno ispunjavanje merila bez suštinske promene ponašanja, ne dovodi do unapređenja vladavine prava i poštovanja principa podele vlasti. Visoki savet sudstva 15. aprila 2021. godine doneo Odluku o izmenama dopunama Poslovnika Visokog saveta sudstva i time uspostavio mehanizam koji će omogućiti Savetu direktno reagovanje na slučajeve nedozvoljenog uticaja na sudstvo i sudije. Budući da su upravo javni funkcioneri i poslanici ti koji najčeće komentarišu rad i odluke sudija i tužilaca, time vršeći politički uticaj, nadamo se da će ovaj mehanizam zaista funkcionisati, kada se već ne primenjuju postojeći propisi koji bi mogli da spreče ovakvo ponašanje.

Projekti
0

Uticaj virusa COVID-19 na pristup pravdi nacionalnih manjina u RS

Pandemija virusa COVID-19 je mnogo više od zdravstvene krize i stvara veliki izazov za poštovanje ljudskih prava, a posebno prava ranjivih grupa. Pandemija je stvorila povećani rizik od diskriminacije i isključenja marginalizovanih pojedinaca, grupa i zajednica. Jedan od najugroženijeg društvenih grupa tokom pandemije su i pripadnici nacionalnih manjina. Osnovini cilj projekta je unapređenje pristupa pravdi za pripadnike nacionalnih manjina i ostalih ranjivih grupa tokom trajanja krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.