0

PRIVREDNI PRESTUP

Kada poslujete, bilo da ste u privredi ili u finansijskom sektoru, važno je da pored ekonomskih pravila za uspešno poslovanje, pratite i poštujete propise zemlje kojima je to poslovanje regulisano. Ako postupite suprotno propisanom počinilac ste prekršaja, privrednog prestupa ili krivičnog dela. Dok se o prekršajima i krivičnim delima mnogo govori, privredni prestupi su ostali po strani. Zbog toga se u ovom tekstu bavimo njima. Privredni prestupi su društveno štetne povrede propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koje mogu da prouzrokuju teže posledice i koje su propisom nadležnog organa određeni kao takvi.

0

Mali broj okončanih sudskih postupaka u slučajevima diskriminacije

“U poslednjih pet godina, za izazivanje nacionalne, verske, rasne i druge mržnje, pred srpskim sudovima je bilo do pet presuda, od kojih su mnoge i oslobađajuće. Dakle, nije još uvek, niti tužilaštvo, niti srpsko pravosuđe svesno problema i njihove uloge u zaustavljanju uzročnika nasilja u Srbiji“, kaže za Insajder Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava “YUKOM“.

Saopštenja
0

HAPŠENJE BOŠKA SAVKOVIĆA, NEDOPUSTIVO OGRANIČENJE PRAVA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA I ZASTRAŠIVANJE GRAĐANA

Povodom hapšenja novinara, aktiviste, reditelja i pravnika, Boška Savkovića, kojem je određen pritvor do 30 dana zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, mi dolepotpisane organizacije, čiji su ciljevi zaštita vladavine prava i ljudskih prava, obaveštavamo domaću i međunarodnu javnost da se još jednom u Srbiji sprovodi organizovano zastrašivanje građana i grubo kršenje slobode izražavanja od strane najviših državnih organa.

Projekti
0

Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji

„Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ ima za cilj da unapredi zaštitu osnovnih prava u Srbiji kroz tri komponente: zaštitu podataka o ličnosti, pružanje besplatne pravne pomoći i zaštitu prava osumnjičenih. Projekatnim aktivnostima će se pružati podrška u unapređenju politike Vlade Republike Srbije i pravnog okvira kako bi se uskladili sa međunarodnim obavezama i zahtevima pregovora o pristupanju EU, posebno vezanim za Poglavlje 23, kao i da se kroz brojne obuke i treninge poveća „pravna pismenost“ državnih službenika.