0

Milan Filipović učestvuje na ovogodišnjem Master Class programu

Milan Filipović iz YUCOM-a, stipendista i predstavnik civilnog društva, aktivno je učestvovao na prvom susretu MASTER CLASS-a „Regulisanje veštačke inteligencije: pravni i etički izazov”. Ovaj događaj je okupio stručnjake iz oblasti veštačke inteligencije i pravne regulative kako bi razgovarali o ključnim aspektima regulisanja veštačke inteligencije. Učesnici su takođe razgovarali o budućnosti veštačke inteligencije i kako se nositi sa pravnim i etičkim pitanjima koja se postavljaju sa sve širom primenom ove tehnologije. Kroz planirane panel diskusije, predavanja i radionice, učesnici imaju priliku da se upoznaju sa temama kao što su razvoj veštačke inteligencije, etički izazovi, zakonodavstvo i praktične primene ove tehnologije. MASTER CLASS u organizaciji Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije i Fakulteta organizacionih nauka se održava u Novom Sadu i Beogradu u periodu od oktobra do decembra 2023. godine.

0

„Fantomske“ organizacije „pojele“ milione evra od novca građana, podnete krivične prijave

Saopštenja
0

Obnavljanje posvećenosti ka cilju mira

Organizacije civilnog društva sa Kosova i iz Srbije ponovili su svoju posvećenost aktivnom radu na normalizaciji odnosa u celom regionu, posebno izgradnji odnosa i saradnje u skladu sa principima člana 6 nedavnog plana puta za normalizaciju, kroz koji su se strane dogovorile da prodube buduću saradnju u različitim oblastima. Nasilni događaj 24.…

Projekti
0

Poglavlje 23: Unapređenje pravnog okvira za razvoj osnovnih prava

Projekat ” Poglavlje 23: Unapređenje pravnog okvira za razvoj osnovnih prava ” predstavlja inicijativu YUCOM-a u pružanju podrške Srbiji na njenom putu ka članstvu u EU, sa posebnim fokusom na unapređenje i izaštitu osnovnih prava u skladu sa standardima Evropske unije.